El-sjekk i Trondheim

Å kontrollere det elektriske anlegget er noe av det viktigste du kan foreta deg – enten det er en ny eller gammel bolig. Det er flere årsaker til hvorfor du bør foreta deg en el-sjekk. Vi har samlet de viktigste grunnene. 

Hva kan du forvente etter en el-sjekk?

Elektriker Trondheim tilbyr el-sjekk av boliger, sameier/borettslag og næringsbygg. Etter en slik kontroll mottar du en utvidet tilstandsrapport av det elektriske anlegget med en oversikt over eventuelle feil og mangler, samt forslag til hva du kan forbedre i bygget slik at du alltid kan være sikker på at alt er som det skal.

EL-SJEKK FOR Å UNNGÅ BRANN

Visste du at omlag 50% av alle branner i Norge skyldes det elektriske anlegget? Det kan være enten feil bruk, eller rett og slett kortslutninger, overoppheting eller tilsvarende feil. Tall fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap viser at mellom 2009 og 2012 så står feil i det elektriske anlegget for 25,9 prosent, mens 27,8 prosent skyldes feil bruk.

DETTE BLIR GJENNOMGÅTT VED EN EL-SJEKK HOS ELEKTRIKER TRONDHEIM

Vi gjennomgår i bunn og grunn alt i det elektriske anlegget ved en el-sjekk. Blant annet ser vi på sikringsskapet, jordinger, stikkontakter og ellers det elektriske i huset. I tillegg ser vi på bruken av skjøteledninger og lufttilførsel i trange områder der det går strøm.

SPAR PENGER VED HOS FORSIKRINGSSELSKAPET

Dersom du foretar jevnlige kontroller av det elektriske anlegget kan du faktisk spare penger hos forsikringsselskapet. Kontrollen må foretaes av noen som har NEK-400 sertifisiering, noe vi i Elektriker Trondheim har. Da vil du kunne forsikre boligen din til en billigere pris enn om du ikke hadde foretatt el-sjekk.

HVOR OFTE BØR DU FORETA DEG EN EL-SJEKK?

Vi anbefaler at du ta en kontroll av det elektriske anlegget hvert 5 år, særlig om det er eldre boliger med dårligere standard enn dagens krav.

HVA KOSTER EN SLIK SJEKK?

Prisene varierer avhengig av størrelse og omfang, ta kontakt med oss for et prisestimat.

TA KONTAKT MED OSS FOR EN KOMPLETT EL-SJEKK I TRONDHEIMS OMRÅDET

Vi i Elektriker Trondheim kan foreta en komplett el-sjekk av din bolig. Ta kontakt med oss for mer informasjon og priser.